Điện Lạnh Thái Bình
Điện thoại: 0967152326
Website:http://suadienlanhthaibinh.net
Email : suachuadienlanhtaithaibinh@gmail.com
Địa chỉ : Thái bình