LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN :
Điện Lạnh Thái Bình
Điện thoại: 0967152326
Địa chỉ : Thái bình